وضعیت الگوی غذایی مردم ایران طبق گزارش منتشر شده از سوی انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور به شرح زیر است : 40 درصد خانوار های ایرانی بیش از 120 درصد نیاز ، انرژی دریافت می کنند ، پایه الگوی غذایی مصرفی خانوار های ایرانی بر اساس مواد غذایی گیاهی است و  گروه نان و غلات به ویژه نان ، یک سوم وزن سبد غذایی را تشکیل می دهد . بررسی ها نشان می دهد که نیمی از مردم کشور از نظر تامین سلامت تغذیه ایی دچار مشکل هستند ، در طول یک دهه 1374-1364 (دو نوع تحول اساسی در سبد غذایی خانوار شهر و روستا ایجاد شده که شامل کمیت و کاهش وزن سبد و دیگری جابه  جایی میان کالاهای سبد است به   ) طوری که وزن گوشت  ،سبزی ، لبنیات  ،و میوه کاهش یافته و جای خود را به کالاهای نشاسته ای ، چربی و قند داده است ، این جا به جایی در حقیقت  از نظر کیفیت غذا  و تامین نیاز های سلولی جنبه منفی داشته و سیری شکمی ، جای سیری سلولی را گرفته است . به طور کلی ، سیری شکم عبارت است از : مرتفع کردن حالات گرسنگی در حالی که سیری سلولی ، تامین واقعی نیاز های غذایی و فیزیولوژیک بدن و تامین سلامت تغذیه است .

مقایسه مصرف نان در مناطق شهری و روستایی نشان می دهد که متوسط مصرف در سطح روستاها بک و نیم برابر بیشتر از مناطق شهری است و متوسط مصرف گوشت و تخم مرغ در شهر ها بالاتر گزارش شده است . این در حالی است که مصرف برنج ، حبوبات ، لبنیات ، سبزی ها  ،ماکارانی و چربی ، تفاوت عمده ای بین شهر و روستا ندارد . تعیین ارزش تغذیه ای سفره خانوارهای ایرانی نشان می دهد که ویتامین B2 تنها ماده مغذی است که در کل کشور کمبود دریافت ندارد و کمبود ویتامین A  در مناطق روستایی دیده می شود ( در سطح میانگین کل) میزان دریافت سرانه انرژی  و سایر مواد مغذی از نیاز متوسط بالا تر است نتایج این بررسی نشان می دهد که مواد مغذی کلیدی در سفره مردم ایران انرژی ، پروتئین ، کلسیم ، ویتامین A  و B2 هستند . به عبارت دیگر خطر کمبود این مواد در سفره مردم از سایر مواد مغذی بیشتر بوده و ارزیابی تغذیه ای روی این 5 ماده مغذی متمرکز شده است .

ارزیابی الگوی غذای مصرفی از نظر امنیت غذایی نشان می دهد که 20 درصد مردم دچار کمبود انرژی و حدود 40 تا 50 درصد دچار کمبود کلسیم و ویتامین A و B2 بوده اند ، در یک جمع بندی می توان گفت الگوی غذای مصرفی خانوار ایرانی به ویژه از نظر تامین ریز مغذی ها کیفیت مناسبی ندارد آهن ، ریز مغذی ایی است که جامعه ایرانی از نظر دسترسی سلولی مشکل دارد . آهن در عمل کرد طبیعی مغز ، قدرتی یادگیری ، توان یادگیری و کار جسمی و مصونیت در مقابل بیماری ها نقش عمده ای دارد . مطالعات نشان می دهد که متوسط دریافت آهن در مقایسه با مقدار توصیه شده روزانه کمبودی ندارد . گفتنی است ، بیش از نیمی از آهن دریافتی ، از طریق نان و غلات به ویژه نان تامین می شود . بررسی های بیو شیمیایی حاکی است که دسترسی به آهن در سطح سلولی حدود 20 درصد جامعه ایرانی د چار مشکل است .